نرم گستر

50 درصد تخفیف ، با عضویت در سایت

  سبد خرید(0)
سبد خرید شما خالی است

محصولات آموزشی-آموزش حسابداری در اکسل Accounting In Excel

Acounting In Excel سریال
  • وضیعتموجود
  • کد کالا1080
  • دسته بندی کالامحصولات آموزشی
  •  
0
1446
 
توضیحات
فصل اول: آشنایی با فرمول نویسی و توابع 1- مقدمات فرمول نویسی 2- آشنایی با انواع آدرس دهی 3- کپی کردن فرمول ها 4- آشنایی با نحوه استفاده از توابع 5- نامگذاری مجموعه ای از منابع 6- استفاده از توابع شرطی 7- خطایابی در فرمول نویسی 8- استفاده از Solver فصل دوم: مدیریت فایل و Work Sheet 1- بازیابی فایل های خراب 2- محافظت از داده ها 3- مخفی سازی فرمول ها و به اشتراک گذاری فایل 4- آشنایی با Track Changes 5- دریافت اطلاعات از اینترنت 6- استفاده از ماکرو فصل سوم: خلاصه سازی داده ها 1- استفاده از دستور فیلتر 2- استفاده از Auto Calculate و Subtotal 3- استفاده از Validation Rule 4- مرتب کردن داده ها 5- مرتب سازی داده ها با استفاده از Subtotal و Grand Total 6- ترکیب داده ها با استفاده از Consolidate 7- جدول داده و تحلیل سناریو فصل چهارم: آشنایی با Pivot Table 1- استفاده از Pivot Table 2- کار با داده های Pivot Table 3- تغییر Pivot Table 4- قالب بندی Pivot Table 5- آشنایی با Slicer فصل پنجم: آشنایی با نمودارها در اکسل 1- ایجاد نمودارها 2- تغییر نوع و عناوین نمودار 3- استفاده از نمودارهای سه بعدی 4- قالب بندی و ایجاد تغییرات در نمودار 5- آشنایی با Trend Line 6- آشنایی با Pivot Chart 7- آشنایی با Smart Art 8- آشنایی با Spark Line 9- آشنایی با نمودارهای حبابی و سهام 10- آشنایی با نمودارهای ترکیبی فصل ششم: آشنایی با محاسبات مالی 1- آشنایی با مفاهیم استهلاک 2- محاسبات استهلاک 3- محاسبه هزینه استهلاک به روش مانده نزولی 4- محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم و به روش جمع ارقام سنوات 5- محاسبه ارزش نهایی و ارزش فعلی 6- محاسبه مبلغ اقساط و سود 7- محاسبه بهره، نرخ سود و تعداد دوره های پرداخت 8- محاسبه بازده داخلی، نرخ بازده داخلی تعدیل یافته و محاسبه ارزش فعلی کل وجوه فصل هفتم: آشنایی با محاسبات مالی 1- مفاهیم آماری 2- محاسبه بیشترین و کمترین مقدار 3- یافتن کوچک ترین و بیشترین مقدار یک فهرست 4- یافتن بهترین مقدار، محاسبه میانگین و جمع کردن یک فهرست 5- شمارش سلول های حاوی داده و سلول های خالی 6- محاسبه رتبه بندی و محاسبه میانه 7- محاسبه چارک و انحراف معیار 8- محاسبه میانگین هارمونیک، میانگین هندسی و محاسبه فراوانی 9- محاسبه واریانس، ضریب کشیدگی و ضریب چولگی 10- محاسبه ضریب همبستگی، کواریانس و رگرسیون خطی فصل هشتم: آشنایی با حقوق و دستمزد 1- محاسبه حقوق پایه 2- محاسبه فوق العاده شغل 3- محاسبه حق جذب 4- محاسبه حق مسکن و خواربار 5- محاسبه حق اولاد 6- جمع حقوق و مزایا و اضافه کار عادی و تعطیلات 7- محاسبه حق مأموریت فصل نهم: آشنایی با کسورات 1- محاسبه درآمد مشمول بیمه حقوق 2- محاسبه مالیات براساس درآمد مشمول مالیات حقوق 3- محاسبه حق بیمه کارکنان 4- محاسبه جمع کسورات و خالص حقوق پرداختی فصل دهم: آشنایی با بیمه و پاداش 1- محاسبه دستمزد روزانه و ماهیانه کارکنان 2- محاسبه مزایای ماهیانه 3- محاسبه حق بیمه و کسورات 4- محاسبه عیدی و پاداش 5- محاسبه مالیات عیدی فصل یازدهم: توابع منطقی و متنی 1- توابع If, Or, And 2- توابع Mid, Search, Right, Left 3- توابع Replace, Substitute, Exact 4- توابع Fixed, Proper, Lower, Upper, Find 5- توابع Rept, Clean, Trim 6- توابع Text, T, Dollar, Code فصل دوازدهم: توابع تاریخ و زمان 1- توابع Edate, Days360, Day, Date Value, Date 2- توابع Network Days, Month, Minute, hour, EOMonth 3- توابع Week day, Today, Time Value, Time, Second, Now 4- توابع YearFrac, Year, Work Day, week Num فصل سیزدهم: توابع جستجو و ارجاع 1- توابع Choose, Areas, Address 2- توابع Index, Hyper Link, Column 3- توابع Transpose, Row, Offset, Match 4- توابع Look up, Hlook up, Vlook up فصل چهاردهم: توابع ریاضی 1- توابع Sum Product, Count If, Sum If, Sum 2- توابع MRound, Round Up, Round Down, Round 3- توابع Quotient, Product, Floor, Ceiling 4- توابعRand Between, Rand, Row, Mod, Power 5- توابع Roman, Is Odd, Is Even, Odd, Even 6- توابع LCM, GCD, SumSQ, Sign فصل پانزدهم: چاپ و تنظیمات چاپ 1- افزودن سرصفحه و پاصفحه 2- افزودن Page Breaks 3- پیش نمایش چاپ 4- تنظیمات چاپگر 5- چاپ داده ها 6- چاپ بخشی از داده ها شماره شناسه اثر: 013138-00097-8 نام فارسی: حسابداری در اکسل نام لاتین:Accounting with Excel تاریخ صدور:28/10/1389 شماره ویرایش: حجم نرم افزار: 2200 M مخاطب اثر: بزرگسالان نوع و موضوع اثر: چندرسانه ای/رایانه- فنی مهندسی تولید کننده اثر: مؤسسه فرهنگی پایا نرم افزار گستر مهرگان ناشر اثر: مؤسسه فرهنگی پایا نرم افزار گستر مهرگان سیستم مورد نیاز: xp-seven حداقل مشخصات بستر سخت افزاری: P3
امتیازات کاربران
تعداد کاربران رای داده:  0
پیش فرض1 0
پیش فرض2 0
پیش فرض3 0
پیش فرض4 0
پیش فرض5 0
نظر کاربران
نام و نام خانوادگی:
آدرس email:
متن:
کد زیر را درون کادر متن زیر وارد کنید