نرم گستر

50 درصد تخفیف ، با عضویت در سایت

  سبد خرید(0)
سبد خرید شما خالی است
توضیحات
فصل اول PHP چیست؟- دلایل استفاده از PHP-آشنایی کلی با ساختار PHP - نحوه ایجاد لوکال هاست توسط wamp server- نحوه نوشتن یک کد php ساده در محیط ویرایشگر متن- نحوه ایجاد فضای سفید و درج توضیحات- بررسی انواع متدها- طریقه ایجاد یک فرم دریافت اطلاعات فصل دوم آشنایی با متغیرها- بررسی انواع عددی در زبان PHP- بررسی رشته ها و نحوه ی استفاده از آنها- نحوه به کارگیری عملگر الحاق - آشنایی با ثابت ها و طریقه ی استفاده از آنها در برنامه ها- بررسی آرایه ها و انواع آنها - آشنایی با انواع داده ها -طریقه به کارگیری دستور gettype برای مشاهده نوع متغیر- نحوه استفاده از دستور settype برای تغییر نوع متغیرها- بررسی متغیرهای از پیش تعریف شده- چگونگی تغییر نوع متغیرها با استفاده از روش casting فصل سوم آشنایی با عملگر، عملوند و عبارت ، بررسی عملگرهای محاسبه ای- بررسی عملگر ترکیب یا رشته ای- آشنایی با عملگر نسبت دهی مرکب- بررسی عملگرهای مقایسه ای- آشنایی با عملگرهای منطقی- نحوه ی افزایش و کاهش یک متغیر از نوع عددی صحیح- بررسی عملگرهای متفرقه- بررسی تقدم عملگرها فصل چهارم آشنایی با ساختار شرطی if-نحوه ی استفاده از ساختار else- بررسی ساختار elseif- نحوه ی عملکرد عملگر ?- طریقه به کارگیری ساختار while - چگونگی استفاده از ساختار do while- آشنایی با ساختار تکرار for- چگونگی کنترل اجرای برنامه ها - نحوه به کارگیری دستور continue- آشنایی با حلقه های تو در تو- بررسی عبارت شرطی switch فصل پنجم آشنایی با ساختار توابع- طریقه ی استفاده از یک تابع سیستمی- نحوه استفاده از چندین آرگومان در توابع-نحوه ی فراخوانی توابع به صورت پویا- حوزه ی تعریف متغیرها در یک برنامه php- دستیابی به متغیرها با استفاده از global- ثبت حالات وضعیت های ما بین فراخوانی توابع با استفاده از واژه ی کلیدی static- نحوه ی تنظیم مقادیر پیش فرض برای آرگومان ها - چگونگی ارسال مقادیر به تابع از طریق مرجع- روش ایجاد توابع بدون نام- طریقه بررسی وجود تابع فصل ششم آشنایی با ساختار کلی آرایه ها- نحوه ایجاد آرایه- بررسی آرایه های انجمنی- بررسی آرایه های چند بعدی- طریقه دسترسی به آرایه ها- پردازش آرایه هایی که با روش عددی اندیس گذاری شده اند-چگونگی پردازش عناصرآرایه با استفاده از ساختار تکرار foreach- پردازش آرایه های انجمنی با استفاده از ساختارهای تکرار فصل هفتم طریقه ی به کارگیری تابع array_merge ( )- نحوه ی استفاده از تابع array_push ( )- چگونگی حذف اولین عنصر آرایه با استفاده از تابع array_shift ( )- طریقه بازیابی بخشی از آرایه با استفاده از تابع array_slice- نحوه مرتب سازی آرایه های با ایندکس گذاری عددی-چگونگی مرتب سازی آرایه های انجمنی- طریقه ی مرتب سازی بر مبنای کلیدهای دستیابی فصل هشتم آشنایی با مفهوم شی گرایی-بررسی کلاس- نحوه ایجاد شی- بررسی خصوصیات شی-آشنایی با متدهای شی-نحوه ی افزودن متد سازنده به برنامه نوشته شده- آشنایی با مفهوم وراثت- طریقه ی فراخوانی متد رونویسی شده- بررسی نمونه ای از یک برنامه توارثی- نحوه کسب اطلاعات در مورد کلاسها و اشیاء- بررسی وجود کلاسها و متدها- ذخیره و بازیابی اشیاء فصل نهم بهره گیری از فایلها در PHP- بررسی وجود یک فایل ، اندازه آن و زمان آخرین عملیات - طریقه ایجاد، حذف، تغییر نام،کپی و مجزا کردن مسیر فایل - نحوه ی باز کردن فایلها- نحوه نوشتن در فایل توسط تابع fwrite و fput- نحوه ی قفل کردن فایل-تمرینی برای خواندن ، نوشتن و قفل کردن فایلها فصل دهم طریقه ی خواندن از فایل توسط تابع fread- طریقه خواندن کاراکترها از فایل - طریقه ی خواندن سطری از فایل با استفاده از توابع fgetss و fgetcsv -نحوه ی خواندن کل فایل- نحوه دستیابی تصادفی به محتویات فایلها- نحوه کار کردن با دایرکتوری ها- آشنایی با نحوه ی آپلود کردن فایل و طراحی صفحه ای به همین منظور- طریقه ی بازکردن فایل از طریق ftp یا http- نحوه ی ضمیمه کردن فایلها- ساختن لینکی برای هر منو و وارد شدن به صفحه ی مربوط به آن در سایت فصل یازدهم آشنایی با مفهوم بانک اطلاعاتی- کاربران بانک اطلاعاتی- مزایای بانک اطلاعاتی-انواع بانک اطلاعاتی و مقایسه آنها-انواع رابطه در بانک اطلاعاتی- بررسی فرآیند طراحی بانک اطلاعاتی- آشنایی با نرمال سازی- بررسی سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی و معماری آن -معرفی Mysql - بررسی معماری Mysql- آشنایی با موتور Mysql فصل دوازدهم آشنایی با شناسه های Mysql- بررسی انواع داده ها در Mysql -آشنایی با انواع رشته های Mysql- بررسی sql و نحوه استفاده از آن فصل سیزدهم آشنایی با ساختار mysql و پوشه های آن- طریقه ایجاد بانک اطلاعاتی- نحوه مشاهده بانک های اطلاعاتی موجود، بازکردن و حذف نمودن آنها-بررسی مجموعه کاراکترهای بانک اطلاعاتی و تغییر بانک اطلاعاتی-آشنایی با ساختار جدول در بانک اطلاعاتی- نحوه ی ایجاد جدول - بررسی چگونگی تغییر ساختار جدول- نحوه ایجاد تغییرات در ساختار جدول در قالب یک تمرین- نحوه تغییر نام جدول- روش ورود داده ها به جدول-چگونگی بازیابی داده ها از جدول فصل چهاردهم روش تغییر نام فیلدها هنگام بازیابی اطلاعات- نحوه حذف فیلدهای تکراری از جدول- طریقه بازیابی داده ها به صورت مرتب شده- عملگرها و بازیابی داده ها در mysql- عملگرهای رابطه ای (مقایسه ای )در mysql- بررسی عملگرهای between - like – in - regexp-آشنایی با عملگرهای منطقی در mysql- بررسی عملگرهای بیتی در mysql- مبحث تقدم عملگرها در بانک اطلاعاتی-بازیابی تعداد محدودی از رکوردها- نحوه ی به روز رسانی داده ها فصل پانزدهم بررسی ارتباط بین php و mysql- انجام تقاضا در بانک اطلاعاتی و بازیابی تقاضا- بررسی توابعی مفید در بانک اطلاعاتی- بررسی تابع htmlspecialchar- آشنایی بیشتر با توابع بانک اظلاعاتی در قالب یک تمرین- نحوه ی بازیابی اطلاعات از جداول بانک
امتیازات کاربران
تعداد کاربران رای داده:  0
پیش فرض1 0
پیش فرض2 0
پیش فرض3 0
پیش فرض4 0
پیش فرض5 0
نظر کاربران
نام و نام خانوادگی:
آدرس email:
متن:
کد زیر را درون کادر متن زیر وارد کنید